BEDRIJFSFILOSOFIE

Gedrag van mensen in organisaties is de laatste tijd steeds meer te bestempelen
als patronen die zijn ontstaan vanuit gewoonte, maar waar sprake is van
ontevredenheid over de huidige situatie. Ontdaan van allerlei uitingsvormen blijken
vooral zingevingsvragen te spelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 'Wat wil ik nu
verder met mijn bedrijf', 'Zal ik wel of niet uitbreiden', 'Wat doe ik met de opvolging',
'Waarom heb ik geen zin meer in m'n huidige werk', 'Hoe komt het nu dat ik steeds
tegen dat ene punt op loop'.

Locktwarr Organisatie Advies onderkent de grote impact van dit soort vragen en de
centrale plaats van het 'IK' hierin. Wij halen onze 'finest moments' uit het contact met
de cliënt om de route te bewandelen vanuit een werkelijke beleving van het hier en nu,
het vaststellen van de veranderrichting en het opstellen van een actiegericht veranderplan.

Deze filosofie komt tot uiting in ons logo. De kleur purper/violet staat voor
onafhankelijkheid, individualiteit en zingeving. De kleur geel voor verandering,
energie en creativiteit. In het ontwerp is de paarse lijn de weg die de 'IK' persoon
bewandelt. De gele stip op deze weg is de plaats waar de 'IK' zich op dat moment
bevindt in contact met ons. Het is 'De eerste stap naar verandering'.