WERKWIJZE

De begeleiding van Locktwarr Organisatie Advies is puur maatwerk. Iedere
opdracht kent zijn eigen veranderdynamiek. Wij hechten daarom veel waarde
aan een goede voorbereiding. Het intakegesprek speelt daarin een
prominente rol. Ervaring leert dat achter de aanvankelijke vraag de
werkelijke vraag schuil gaat. In het intakegesprek wordt hier nadrukkelijk
bij stil gestaan.

Op grond van het intakegesprek wordt een offerte voor een toegesneden
verandertraject opgesteld. Na accoordverklaring vindt uitvoering van de
werkzaamheden plaats. Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden
onderhouden wij nauw contact met de opdrachtgever.